Başkan'dan

Ülke nüfusumuzun önemli bir bölümünü oluşturan engelli kardeşlerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, bu yönde sağlıklı ve uygulanabilir politikalar, kalıcı çözümler üretmek hem devletimizin kurumlarının hem yerel yönetimler olarak belediyelerimizin hem de toplum olarak hepimizin, temel sorumlulukların biridir. Çorum Belediyesi, Sosyal Belediyecilik anlayışının gereği olarak toplumun bütün bireylerinin aynı hizmetlerden faydalanabilmesi, fertlerin toplum içindeki yerini alması doğrultusunda engellilerin; kendine yeterli, üretken, özgür bireyler haline gelmelerini ve toplumuyla bütünleşmelerini sağlayacak hizmetleri vermeyi amaçlamaktadır.

Belediye olarak engellilerimiz için verebileceğimiz hizmetlerin başında fiziki çevrenin engelsiz ve erişilebilir hale getirilmesi, engellilerimize psikolojik ve sosyal destek ve mesleki eğitim programlarının uygulanması, sanatsal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, engelliler alanında faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi gibi çalışmalar gelmektedir.

Bunlarla birlikte engellilik alanında toplumumuzun ihtiyacı olan hizmetleri değişen şartlara uygun, eğitici ve mesleki çalışmalar yapmak, koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve yaygınlaştırılmasında yenilikleri takip etmek ve uygulamak, engelli birey ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni projelerin takipçisi olmak, engellilerin bakımı ve korunması alanında çalışırken engellilerin hak ve temel özgürlüklerine saygılı olmak ve bunların yaşama geçirilmesini sağlamak da yaptığımız çalışmaların ana fikirlerinden bazılarıdır.

Engelli bireylerimizin, çok az bir kısmı eğitim imkânlarından faydalanabilmektedir. Oysa Avrupa'da engelli bireylerin tamamı eğitimin bütün olanaklarından faydalanmakta, hatta gerektiğinde eğitim imkânı engelli bireylerin ayağına kadar götürülmektedir. Bu noktada, sadece eğitim alanında değil bir insanın ihtiyacı olan her alan da fırsat eşitliğini sağlamak istiyoruz.

Çorum Belediyesi bünyesinde kurulan Engelli Eğitim Merkezi’nin misyonunu modern yönetim ilkelerine göre çalışarak kurumsal yapısı ile örnek bir Belediye olmak amacından hareketle, engelli bireylere; din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi veya başka fikir, ulusal, etnik köken ayrımı yapılmaksızın çeşitli alanlarda eğitimler vererek, onları kendilerine yeten, sağlıklı iletişim kurabilen, ülke ekonomisinde yerini almış ve topluma bütünleşmiş bireyler haline getirmek olarak belirledik. Hitit Uygarlığı'nın merkezi olan ilimizi, gelecekte de bölgenin cazibe merkezi yapmak idealine ulaşırken, toplumun bütününü hedef alan hizmetler sunulmasının bir gerekliliği olarak bu alanda uluslararası düzeyde yenilikleri takip ederek engellilik alanında günün şartlarına uygun çalışmalar yapıyoruz.

Tüm engellilerimizin engellerinin kaldırılması ve daha huzurlu ve umutlu bir gelecek temennisiyle saygılar sunar, Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi’miz ve Buhara Engelli Rehabilitasyon Merkezi'miz Çorumlu hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını dilerim.

Saygı ve selamlarımla…

                                                                                                         Zeki GÜL
                                                                                                          Belediye Başkanı

Tüm haklari saklidir. Izinsiz kopyalanamaz. Çorum Belediyesi :: Bilgi Islem Müdürlügü (+90) 364 225 08 10 | web@corum.bel.tr